Jan Hinton

* 1932-11-20

† 2021-08-24

Begravningen ägde rum måndagen den 13 september kl. 10.30
i Solna kyrka. Tänk gärna på Cancerfonden.
Gåvobevis och kondoleanser till jans-minne@hinton.se

 

Familjesidan.se

Släktträdet